homeการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
personperson_add
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

ผู้สอน
นาย พัฒน์ จีรภัทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

หมายเลขของวิชา (Class ID)
6290

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการออกแบบ ส่วนแสดงผลและการติดต่อกับผู้ใช้ การใช้เครื่องมือในโปรแกรมโครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนคำสั่งการ สังเคราะห์เครื่องมือและสั่งให้เป็นโปรแกรมที่ต้องการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)