homeการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
personperson_add
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

ผู้สอน
นาย พัฒน์ จีรภัทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6290

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาการออกแบบ ส่วนแสดงผลและการติดต่อกับผู้ใช้ การใช้เครื่องมือในโปรแกรมโครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนคำสั่งการ สังเคราะห์เครื่องมือและสั่งให้เป็นโปรแกรมที่ต้องการ การสร้างโปรแกรมจัดการแฟ้มข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)