อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สอน

นาย นิรัญ แน่นอุดร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6293

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพิบูลมังสาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

อช 32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 หน่วยกิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.