TEST

ผู้สอน
นางสาว เพ็ญนภา ปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
TEST

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
63

สถานศึกษา
lscm

คำอธิบายวิชา

ทดสอบการสร้าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)