ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี622828


ผู้สอน
ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี622828

รหัสวิชา
63042

รหัสวิชาของสถานศึกษา
บช3005350

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี จรรยาบรรณนักวิจัย หลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย


฿590.00 -33.9%
฿1,550.00 -46.84%
฿599.00 -77.99%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)