ผู้สอน
นาย เอกชัย บุญอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง 22102 งานธุรกิจ ม.2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6307

สถานศึกษา

โรงเรียนนครไทย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง 22102  งานธุรกิจทั่วไป ชั้น ม.2 ทุกห้องเรียน