homeง 22102 งานธุรกิจ ม.2
personperson_add
ง 22102 งานธุรกิจ ม.2

ผู้สอน
นาย เอกชัย บุญอาจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 22102 งานธุรกิจ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6307

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ง 22102  งานธุรกิจทั่วไป ชั้น ม.2 ทุกห้องเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)