homeง 22102 งานธุรกิจ ม.2
person
ง 22102 งานธุรกิจ ม.2

ผู้สอน
นาย เอกชัย บุญอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง 22102 งานธุรกิจ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6307

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง 22102  งานธุรกิจทั่วไป ชั้น ม.2 ทุกห้องเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)