homeคอมพิวเตอร์ 4
personperson_add
คอมพิวเตอร์ 4

ผู้สอน
นาย สยาม นามสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6315

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รายวิชาเพิ่มเติม)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)