homeประถมศึกษาปีที่ ๒
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ ๒

ผู้สอน
นาง ลัดดาวัลย์ กาจกำแหง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ ๒

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6317

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ครูประจำชั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)