homeอาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ อบรม รุ่น 1
personperson_add
อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ อบรม รุ่น 1

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ อบรม รุ่น 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6319

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 อบรมการใช้งาน รุ่น 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)