homeช่างไฟฟ้าในอาคาร
personperson_add
ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ผู้สอน
person
นาย บรม สุรมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ช่างไฟฟ้าในอาคาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
632

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ช่างไฟฟ้าในอาคาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)