homeการจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ
person
การจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6331

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)