homeการจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ
personperson_add
การจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6331

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการระบบข้อสอบอัตโนมัติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)