homeโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมระดับชั้นปวส 2/2
personperson_add
โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมระดับชั้นปวส 2/2

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน แก้วซ้าย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมระดับชั้นปวส 2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6332

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมระดับชั้นปวประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)