ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2 ปี 55


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6334

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2  Cardiopulmonary Physical Therapy II

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)

            สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ระยะวิกฤตจนถึงระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและทางเดินหายใจ  การช่วยฟื้นคืนชีพ และกรณีศึกษาของผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ

หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน :  การแปลผลภาพรังสีวินิฉัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.