homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน แก้วซ้าย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6337

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)