homeโครงการและการจัดการงานสำนักวิทยบริการ ดร.ศุภกฤษ
personperson_add
โครงการและการจัดการงานสำนักวิทยบริการ ดร.ศุภกฤษ

ผู้สอน
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการและการจัดการงานสำนักวิทยบริการ ดร.ศุภกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6342

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการและการจัดการงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)