เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Audio Production 1 : การผลิตสื่อเสียง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทฤษฏีเสียงเบื้องต้น เครื่องมือและองค์ประกอบเพื่อจัดการเสียง ห้องบันทึกเสียง กระบวนการและขั้นตอนการผลิตงานเสียงเพื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สารคดี และการบันเทิง