homeการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
personperson_add
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

ผู้สอน
นางสาว รัตน์สุดา พ่อโคตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6346

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)