homeการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
person
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

ผู้สอน
นางสาว รัตน์สุดา พ่อโคตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6346

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา  การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กับงานสถิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)