homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
person
Mr. Varitnun Khampilo
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6350

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 สำหรับการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)