homeปฏิบัติการครูมืออาชีพ
person
ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6351

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นครูมืออาชีพ โดยให้คำปรึกษาลักษณะของครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัล เพื่อเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)