homeปฏิบัติการครูมืออาชีพ
personperson_add
ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6351

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อฝึกให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นครูมืออาชีพ โดยให้คำปรึกษาลักษณะของครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัล เพื่อเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)