homeเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
person
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

ผู้สอน
นาย อิลยาส หมากปาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6352

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)