เครื่องยนต์สันดาปภายใน เทอม 1 ปี 2565 ปวส.2 กลุ่ม 5


ผู้สอน
สุพงษ์ ใจปา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เครื่องยนต์สันดาปภายใน เทอม 1 ปี 2565 ปวส.2 กลุ่ม 5

รหัสวิชา
63533

รหัสวิชาของสถานศึกษา
30101-2003

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
 2. สามารถคำนวณอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพ
  ของความร้อน
 3. เข้าใจหลักการและวิธีแก้ไขปัญหาการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
 4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษา สภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
 2. คำนวณอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพ
  ของความร้อน
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีแก้ไขปัญหาการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสืบหาความรู้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ใช้งานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฎจักรการทำงานของเครื่องยนต์ การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลองเชื้อเพลิง ประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป การน็อกของเครื่องยนต์และการทำงานของเครื่องยนต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)