homeการบริหารจัดการชั้นเรียนศูนย์ระนอง
person
การบริหารจัดการชั้นเรียนศูนย์ระนอง

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการชั้นเรียนศูนย์ระนอง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6356

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศูนย์ระนอง วิชาการบริหารจัการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)