เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English Language Skills for Presentation

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษา  ทักษะ  เทคนิคในการนำเสนอด้วยปากเปล่าและการเขียน