ผู้สอน
ครู จุรีย์พร ชูชนะกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6362

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษา html