ม 5/2

ผู้สอน
นาย ประสิทธื ประสมทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม 5/2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
6365

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นาย ประสิทธิ์  ประสมทรัพย์   เลขที่ 4  ม. 5/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)