homeคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
person
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

ผู้สอน
อาจารย์ สุนทรียา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6368

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)