homeสังคมศึกษา(ป.ตรี)
personperson_add
สังคมศึกษา(ป.ตรี)

ผู้สอน
นาย ประเสริฐ พืชผล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา(ป.ตรี)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6384

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำโครงงานสัมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)