homeสังคมศึกษา(ป.ตรี)
personperson_add
สังคมศึกษา(ป.ตรี)

ผู้สอน
นาย ประเสริฐ พืชผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา(ป.ตรี)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
6384

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การทำโครงงานสัมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)