อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ผู้สอน

นางสาว ราณี บุญเฉย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6385

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ทักษะการรับสารภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.