ผู้สอน
นาย วุฒิพล คำเขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ช้ันม.4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6389

สถานศึกษา

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

นายวุฒิพล  คำเขียว เลขที่5