homeช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3
personperson_add
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3

ผู้สอน
person
นาย นันทวัฒน์ สุวรรณชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6391

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 นายนันทวัฒน์  สุวรรณชัย  เลขที่8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)