ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3


Pengajar
นาย นันทวัฒน์ สุวรรณชัย
Waktu masuk saat ini pada hampir 11 tahun ago

Keterangan
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/3

Nomor Identifikasi Kelas
6391

Sekolah
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

Keterangan

 นายนันทวัฒน์  สุวรรณชัย  เลขที่8


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books