homePolitical Scientist 255
person
Political Scientist 255

ผู้สอน
อาจารย์ สวัสดิ์ ลุสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Political Scientist 255

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6392

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)