homeชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

ผู้สอน
นาย พัฒนา อุณารักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6395

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 รายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)