homeบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย
personperson_add
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย

ผู้สอน
นางสาว วรรณา ไชยศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6397

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาบันเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของสมคมไทย  เนื่องจากการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นหลักในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)