กิจกรรมแนะแนว ม.6 : การเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ


ผู้สอน
นางสาว เพียงใจ ดีคาร
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กิจกรรมแนะแนว ม.6 : การเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รหัสวิชา
64

สถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คำอธิบายวิชา

การเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 

จุดประสงค์         

1.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจ  และความรู้วิธีการเตรียมตัวสอบที่ถูก

     ต้อง

 

เนื้อหาสาระ

                การสอบเป็นการใช้ความสามารถเฉพาะบุคคล  การเตรียมตัวให้พร้อมทุกด้านเท่ากับมีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้ว  เช่น  การเตรียมความรู้  สุขภาพกาย-ใจ  อุปกรณ์การสอบ  เป็นต้น  ถ้าขาดการเตรียมตัวที่ดี  อาจทำให้เกิดการผิดพลาดและเสียโอกาสได้

 

การเตรียมตัวสอบ

                การเตรียมตัวสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น  นอกจากวิชาความรู้แล้ว  ยังมีประเด็นอื่นที่ควรใส่ใจ  คือ

                1.  การไปดูสถานที่สอบและห้องสอบก่อนวันสอบจริง    เพื่อป้องกันการเสียเวลาและการหาห้องสอบไม่เจอ  ซึ่งจะทำให้เสียสมาธิและมีความวิตกกังวลเกิดขึ้น  อาจทำให้ทำข้อสอบได้ไม่ดี  ควรยอมเสียเวลาไปดูสถานที่สอบ  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

                2.  ทดสอบระยะเวลาในการเดินทาง  เพื่อจะได้กำหนดระยะเวลาออกจากบ้าน  เพราะบางคนไม่คุ้นเคยกับสถานที่สอบ  อาจทำให้การเดินทางสับสนถึงที่หมายล่าช้าได้  และควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาที 

                3.  การดูแลสุขภาพ  ควรเอาใจใส่สุขภาพให้ดี  เพราะถ้าเกิดป่วยกะทันหันไปสอบไม่ได้  หรือไปสอบได้  แต่อาการป่วยจะบั่นทอนศักยภาพของเราได้  ทำให้การสอบนั้นได้คะแนนไม่ดี

                4.  ควรมีการพักผ่อนคลายเครียดก่อนสอบ  เพื่อให้สมองที่บันทึกข้อมูลบทเรียนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงบ้าง

                5.  เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้พร้อม  จะได้หยิบใช้ได้สะดวกระหว่างการทำข้อสอบ

                6.  ไม่ควรไปดูหนังสือหน้าห้องสอบ  อาจทำให้เกิดการวิตกกังวล  กลัว  สับสนมากกว่าที่จะได้ผลดี  ควรตั้งสติทำใจให้สงบก่อนเข้าห้องสอบ  ประมาณ 10 – 15 นาที  เพื่อลดความตื่นเต้น

                7.  เมื่อเข้าห้องสอบ  ควรกรอกข้อมูลส่วนตัว  เช่น  ชื่อ – สกุล  เลขที่นั่งสอบ  ชุดวิชา  วันที่สอบ  ให้เรียบร้อยก่อน  เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือลืม  ซึ่งเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สำคัญมากในการสอบ

                8.  ควรอ่านคำสั่งให้เข้าใจ  และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

                9.  ควรเลือกทำข้อที่ทำได้ก่อน  จะทำให้เรามั่นใจว่าสามารถทำคะแนนส่วนหนึ่งไว้ได้แล้ว  เพราะเวลาที่ใช้ในส่วนนี้จะน้อยมาก  สำหรับข้อยากให้เว้นไว้ก่อน  โดยทำเครื่องหมายไว้เพื่อกันลืม  เมื่อมีเวลาเหลือค่อยย้อนกลับมาทำใหม่  ข้อสำคัญ  อย่าเสียเวลาทำข้อที่ยาก  เพราะอาจจะทำให้เราทำข้อสอบไม่ทัน

                10.  ข้อสอบคัดเลือกส่วนใหญ่จะมีจำนวนข้อมาก  พยายามอ่านคิดและทำให้เร็ว  ถูกต้อง  เพื่อจะได้มีเวลาทบทวน

                11.  ต้องทำคะแนนให้ได้มากที่สุด  เพราะผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าแม้เพียงคะแนนเดียว  ก็สามารถชนะคู่แข่งขันได้

                12.  ควรมีสมาธิ  ถ้าเกิดอาการเครียด  สับสน  ประหม่า  ตื่นเต้น  วิตกกังวล  ควรหยุดทำสักเล็กน้อย  พักสายตามองไปไกลๆ  หายใจเข้า – ออกยาวๆ  จะช่วยผ่อนคลายอาการเหล่านั้นได้

                13.  เขียนคำตอบในกระดาษคำตอบให้ข้อตรงกัน 

                14.  ไม่ควรพูดถึงการทำข้อสอบที่ผ่านไปแล้วเมื่อออกจากห้องสอบ  เพราะจะทำให้เสียเวลาและกังวลเกี่ยวกับการทำข้อสอบว่าทำถูกหรือผิด  จะทำให้ไม่มีสมาธิในการดูหนังสือหรือการทำข้อสอบวิชาที่เหลือได้

                15.  เมื่อการสอบทุกวิชาสิ้นสุดลง  ควรหาโอกาสพักผ่อนคลายเครียด  และเตรียมใจสำหรับการผิดหวัง

 

JJJJ  ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ...สาธุ     ด้วยความปรารถนาดี....จาก...ครูเพียงใจ  JJJJ

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books