homeวิจัยไทย Sect.02
person
วิจัยไทย Sect.02

ผู้สอน
ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิจัยไทย Sect.02

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6405

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1.  ชั้นเรียนภาคปฏิบัติในการนำเสนอเอกสารรายงานการวิจัยภาษาไทย 

2.  ชั้นเรียนเสริมการเรียนรู้การวิจัยภาษาไทย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)