อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ อบรม รุ่น 3

คำอธิบายชั้นเรียน

 เพื่ออบรมการใช้งานระบบ Class start