homeวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว พวงชมพู เฮ็งประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6412

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)