การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

นางสาว อารีรัตน์ สังขะทิพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6416

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บเพจ ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.