สุวรินทร์ทรา สุต๋า

คำอธิบายชั้นเรียน

 ถ้ายังไม่รู้ห้องที่ร่วมเรียน ว่าห้องหมายเลข อะไร และคุณครูผู้สอนคือใคร ทำยังไงดีคะ