สุวรินทร์ทรา สุต๋า

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 ถ้ายังไม่รู้ห้องที่ร่วมเรียน ว่าห้องหมายเลข อะไร และคุณครูผู้สอนคือใคร ทำยังไงดีคะ