20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล


ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี วราพล ปานประทีป
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล

รหัสวิชา
64243

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล


฿4,676.00 -25.17%
฿598.00 -64.55%
฿25.00 -28.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)