homeฟิสิกส์6 ว40206 ม.6
personperson_add
ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6

ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
643

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ฟิสิกส์อะตอม

3. นิวเคลียร์ฟิสิกส์

4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)