ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6


ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ฟิสิกส์6 ว40206 ม.6

รหัสวิชา
643

สถานศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาสาระหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ฟิสิกส์อะตอม

3. นิวเคลียร์ฟิสิกส์

4. วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books