homeความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (วชช.เป็นกรณีพิเศษ)
personperson_add
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (วชช.เป็นกรณีพิเศษ)

ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (วชช.เป็นกรณีพิเศษ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6432

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ นศ. ๓ คนที่ตกค้าง ขอใหติดตามข้อมูลในห้องเรียนนี้อย่างเคร่งครัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)