ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (วชช.เป็นกรณีพิเศษ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6432

สถานศึกษา

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ นศ. ๓ คนที่ตกค้าง ขอใหติดตามข้อมูลในห้องเรียนนี้อย่างเคร่งครัด