เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) รุ่น 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 เพื่ออบรมให้นักศึกษา กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) เข้าใจการทำงาน, การใช้งานระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Class start) และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้