homeอาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) รุ่น 4
person
อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) รุ่น 4

ผู้สอน
นาย อดิศักดิ์ ข้าวหอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา - กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) รุ่น 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6437

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 เพื่ออบรมให้นักศึกษา กศน.อำเภอวารินชำราบ (กลุ่มทหาร) เข้าใจการทำงาน, การใช้งานระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Class start) และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)