ชั้นเรียนนักศึกษาทหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาทหารกองประจำการ มทบ.22