homeสอนเสริม เกรียนกรุ๊ป
person
สอนเสริม เกรียนกรุ๊ป

ผู้สอน
นาย ณัฏฐพล ขุนฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
สอนเสริม เกรียนกรุ๊ป

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6444

สถานศึกษา
สอนเสริม เกรียนกรุ๊ป

คำอธิบายวิชา

สอนเสริม เกรียนกรุ๊ป
https://www.facebook.com/groups/274405172570328/


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)