ผู้สอน
นาง ช่อทิพย์ ทองไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โครงงานงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6445

สถานศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานอาชีพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.