homeทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2558
person
ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2558

ผู้สอน
นาย สงกรานต์ โรจนศิริพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 2558

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6450

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาทัศนศิลป์ ( ศ 32116)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)