นักศึกษาคณิตศาสตร์ ห้อง3
ผู้สอน

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
นักศึกษาคณิตศาสตร์ ห้อง3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6453

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาวนิตยา ประทีปแก้ว กลุ่มเรียน 5306.153


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.