homeอช. ๒๑๐๐๒ ทักษะการพัฒนาอาชีพ
person
อช. ๒๑๐๐๒ ทักษะการพัฒนาอาชีพ

ผู้สอน
นางสาว สุดารัตน์ อินทรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อช. ๒๑๐๐๒ ทักษะการพัฒนาอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6454

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)