วิชา การสร้างเว็บไซต์ ปวช.2 คธ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


ผู้สอน
แอนนา สุริเวช
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา การสร้างเว็บไซต์ ปวช.2 คธ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รหัสวิชา
64551

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การใช้โปรแกรมกราฟิกเสริมในการออกแบบสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งโปรแกรมจำลอง Web Server หรืออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books